Konta bankowe

Wpisy, opłaty, koszty sądowe, grzywny
Dochody budżetowe NBP O/O Poznań 65 1010 1469 0041 9622 3100 0000
     
Wadia, kaucje, poręczenia, depozyty
Sumy depozytowe

Bank Gospodarstwa Krajowego

O/O Poznań


36 1130 1017 0021 1000 1290 0004
     
Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy
Sumy na zlecenie NBP O/O Poznań 05 1010 1469 0041 9613 9800 0000
     
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy wTurku
Wydatki budżetowe NBP O/O w Poznaniu 18 1010 1469 0041 9622 3000 0000

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-05
Publikacja w dniu:
2017-05-05
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Turku
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-04-13
Opis zmiany:
b/d